Πρόσκληση για την 12η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 14η Σεπτεμβρίου 2020

Αλίαρτος, 09/9/2020

Αρ. Πρωτ.: 5483

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
α) κ. Δήμαρχο Αλιάρτου – Θεσπιέων
β) κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους

Δείτε την Πρόσκληση για την 12η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 14 Σεπτεμβρίου 2020