Πρόσκληση για την 14η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 30η Οκτωβρίου 2019

Αλίαρτος, 24/10/2019

Αρ. Πρωτ.: 7161

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
α) κ. Δήμαρχο Αλιάρτου – Θεσπιέων
β) κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους

Δείτε την Πρόσκληση για την 14η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 30 Οκτωβρίου 2019