Πρόσκληση για την 15η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, στις 16 Νοεμβρίου 2018

Αλίαρτος, 12/11/2018

Αρ. Πρωτ.: 6746

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
α) κ. Δήμαρχο Αλιάρτου – Θεσπιέων
β) κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους

Δείτε την Πρόσκληση για την 15η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, στις 16 Νοεμβρίου 2018