Πρόσκληση για την 16η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, στις 10 Δεκεμβριου 2018

Αλίαρτος, 06/12/2018

Αρ. Πρωτ.: 7298

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
α) κ. Δήμαρχο Αλιάρτου – Θεσπιέων
β) κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους

Δείτε την Πρόσκληση για την 16η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, στις 10 Δεκεμβρίου 2018