Πρόσκληση για την 17η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (Ειδική) , 30η Δεκεμβρίου 2019

Αλίαρτος, 24/12/2019

Αρ. Πρωτ.: 8993

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
α) κ. Δήμαρχο Αλιάρτου – Θεσπιέων
β) κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους

Δείτε την Πρόσκληση για την 17η Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 30 Δεκεμβρίου 2019