Πρόσκληση για την 18η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 30η Δεκεμβρίου 2019

Αλίαρτος, 24/12/2019

Αρ. Πρωτ.: 8994

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
α) κ. Δήμαρχο Αλιάρτου – Θεσπιέων
β) κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους

Δείτε την Πρόσκληση για την 18η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 30 Δεκεμβρίου 2019