Πρόσκληση για την 2η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 1η Φεβρουαρίου 2019

Αλίαρτος, 28/01/2019

Αρ. Πρωτ.: 580

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
α) κ. Δήμαρχο Αλιάρτου – Θεσπιέων
β) κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους

Δείτε την Πρόσκληση για την 2η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 1 Φεβρουαρίου2019