Πρόσκληση για την 2η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 26η Φεβρουαρίου 2020

Αλίαρτος, 21/02/2020

Αρ. Πρωτ.: 1375

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
α) κ. Δήμαρχο Αλιάρτου – Θεσπιέων
β) κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους

Δείτε την Πρόσκληση για την 2η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 26 Φεβρουαρίου 2020