Πρόσκληση για την 20η Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, στις 27 Δεκεμβρίου 2018

Αλίαρτος, 21/12/2018

Αρ. Πρωτ.: 7749

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
α) κ. Δήμαρχο Αλιάρτου – Θεσπιέων
β) κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους

Δείτε την Πρόσκληση για την 20η Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, στις 27 Δεκεμβρίου 2018