Πρόσκληση για την 8η Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, στις 11 Ιουλίου 2018

Αλίαρτος, 05/07/2018

Αρ. Πρωτ.: 3868

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
α) κ. Δήμαρχο Αλιάρτου – Θεσπιέων
β) κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους

Δείτε την Πρόσκληση για την 8η Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, στις 11 Ιουλίου 2018