Πρόσκληση για την 9η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, στις 11 Ιουλίου 2018

Αλίαρτος, 05/07/2018

Αρ. Πρωτ.: 3876

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
α) κ. Δήμαρχο Αλιάρτου – Θεσπιέων
β) κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους

Δείτε την Πρόσκληση για την 9η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, στις 11 Ιουλίου 2018