Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Υπηρεσίες Ασφάλισης Οχημάτων – Μηχανημάτων του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, για το έτος 2018»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Υπηρεσίες Ασφάλισης Οχημάτων – Μηχανημάτων του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, για το έτος 2018»

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες ασφάλισης οχημάτων -μηχανημάτων του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, για το έτος 2018» όπως αναλυτικά αναφέρονται στην μελέτη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι και την Παρασκευή 26-01-2018 και ώρα 12:00 π.μ.

 

Αναλυτικές πληροφορίες:

1) Πρόσκληση για συμμετοχή σε υπηρεσία ασφάλισης οχημάτων – μηχανημάτων Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

2) Τεχνική Έκθεση: «Υπηρεσίες Ασφάλισης Οχημάτων – Μηχανημάτων του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, για το έτος 2018»