Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΏΝ 

Γραφείο Δημάρχου                                                                                 Αλίαρτος, 2-11-2020

 

Προς:

Επαγγελματικό/ Εμπορικό Σύλλογο Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

Συλλόγους Γυναικών Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

 

ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ»

Το δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 83/2020 (ΑΔΑ: 6ΦΕΡΩΨ4-12Ρ)  απόφασή του, ενέκρινε την σύσταση  Επιτροπής Ισότητας Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Στην εν λόγω επιτροπή συμμετέχουν μεταξύ των λοιπών μελών:

  • ένας (1) εκπρόσωπος τοπικού επαγγελματικού/εμπορικού συλλόγου ή συνεταιριστικής οργάνωσης &
  • ένας (1) εκπρόσωπος τοπικού γυναικείου/φεμινιστικού συλλόγου/φεμινιστικής οργάνωσης ή μη κυβερνητικής οργάνωσης με δράση στα θέματα της ισότητας των φύλων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να δηλώσουν την επιθυμία τους για συμμετοχή στην εν λόγω επιτροπή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@aliartos.gov.gr είτε ταχυδρομικώς στη

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτημάτων ορίζεται η 12η Νοεμβρίου  2020 (ημέρα Πέμπτη).

Στην περίπτωση μεγάλου αριθμού αιτημάτων, το τακτικό και αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής- ανά φορέα- θα οριστούν κατόπιν κλήρωσης.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Π. Ντασιώτης