Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παραχώρηση Κοινόχρηστου Χώρου σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ                                          Αλίαρτος, 12-4-2023

Γραφείο Ενημέρωσης

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παραχώρηση Κοινόχρηστου Χώρου σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε όπως, έως την  Παρασκευή 21 Απριλίου 2023 υποβάλετε αιτήσεις ηλεκτρονικά (με email) ή στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων (Δημαρχείο) για την έκδοση αδειών κατάληψης κοινόχρηστου δημοτικού χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2023.

Μαζί με την υποβολή των αιτήσεων θα προσκομίζετε απαραιτήτως, συνημμένο σκαρίφημα οριοθέτησης της επιφάνειας που αιτείστε, έτσι ώστε να  προβούμε στις ανάλογες χρεώσεις κατόπιν αυτοψίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Επιπροσθέτως σας ενημερώνουμε πως για την έκδοση της άδειας οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι δημοτικά ενήμεροι.

Αναλυτικά τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους (πεζοδρόμια, πλατείες, κ.α), είναι τα εξής:

  • Αίτηση την οποία μπορείτε να παραλάβετε από το Τμήμα Εσόδων ή να την κατεβάσετε από εδώ: (Αρχείο DOC | Αρχείο PDF).
  • Σκαρίφημα κάτοψης υπογεγραμμένο στο οποίο να αποτυπώνονται:  α. το πλάτος του πεζοδρομίου που θα τοποθετηθούν τα τραπεζοκαθίσματα και   β. και τα τετραγωνικά κάλυψης από τραπεζοκαθίσματα.
  • Φωτοτυπία της άδειας λειτουργίαςτου καταστήματος σας, στην οποία να αναγράφετε ότι  έχετε δικαίωμα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστο χώρο ή αν χρειάζεται πρόσθετη πράξη προσδιορισμού τραπεζοκαθισμάτων.
  • Πιστοποιητικό Δημοτικής ενημερότητας ότι έχετε εξοφλήσει τις οφειλές σας στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων, το οποίο μπορείτε να παραλάβετε από την Ταμειακή Υπηρεσία.

Αιτήσεις μπορείτε να στέλνετε στο email esoda1@aliartos.gov.grή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων – Γραφείο Εσόδων, Λ. Αθηνών – Αλίαρτος, Τ.Κ.: 32001. | Πληροφορίες: Μ. Παπαγεωργίου, Τηλέφωνο: 22683-50224.

Γραφείο Ενημέρωσης

Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων