Πρόσκληση σε ειδική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, στις 5 Μαρτίου 2017

ΑΛΙΑΡΤΟΣ 28/02/2017

Αρ. Πρωτ.: 1644

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
α) κ. Δήμαρχο Αλιάρτου – Θεσπιέων
β) κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους

Δείτε την Πρόσκληση για την Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, στις 05 Μαρτίου 2017