Πρόσκληση συμμετοχής στη δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

Πρόσκληση συμμετοχής στη δημόσια διαβούλευση

για το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)

Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων (Φορέας Εκπόνησης) εκπονεί Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.),  μέσω του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις  Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου, στο πλαίσιο του Ν. 4819/2021 (Α΄129). Το Πράσινο Ταμείο χρηματοδοτεί έργα, δράσεις και άλλες παρεμβάσεις που στοχεύουν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των πόλεων, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους. Τα Σχέδια Αστικής προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) δύναται να χρηματοδοτηθούν από το Πράσινο Ταμείο δυνάμει της παρ. 10 του άρθρου 121 του ν.4819/2021 (Α΄129). Για την υλοποίηση των υπηρεσιών εκπόνησης του Σ.Α.Π. λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικές οδηγίες του ΦΕΚ 5553/Β/2021 – Προδιαγραφές, όροι και τεχνικές οδηγίες για την εκπόνηση «Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.), όπως ορίσθηκαν με την ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887/19.11.2021 Απόφαση Υφυπουργού Π.ΕΝ.

Στόχος του Σ.Α.Π. είναι να προσδιορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και τις προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών, ώστε να δημιουργείται σε επίπεδο Δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις. Προκειμένου να δημιουργηθεί το εν λόγω δίκτυο, οι Δήμοι καταρτίζουν Σ.Α.Π. εντός των διοικητικών ορίων τους, σε συγκεκριμένη επιλεγόμενη περιοχή παρέμβασης.

Η περιοχή παρέμβασης υλοποίησης του Σ.Α.Π. του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων εστιάζεται στους οικισμούς: Αλίαρτος, Θεσπιές, Μαυρομμάτι, Λεοντάρι και ειδικότερα περιλαμβάνει τις ακόλουθες οδούς:

 • Αλίαρτος: Δημοκρατίας, Ασκραίας, Καρόλου Κουν, 28ης Οκτωβρίου, Κάθετη οδός στη Δημοκρατίας (νοτιοδυτική), Κάθετη οδός στην Δημοκρατίας (βορειοανατολική)
 • Θεσπιές: Ε.Ο. Θεσπιών – Ερυθρών, Ε.Ο. Μαυρομματίου – Νεοχωρίου Θεσπιών, Οδός βόρεια του οικισμού
 • Λεοντάρι: Η οδός που συνδέει το δημοτικό σχολείο με το κοιμητήριο
 • Μαυρομμάτι: Αναπαύσεως

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αφορούν στην εξασφάλιση προσβασιμότητας στους υπαίθριους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους και στην εξασφάλιση προσβασιμότητας στα σημεία εισόδων των δημοσίων κτιρίων που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες και άλλες κοινωφελείς χρήσεις. Οι προτεινόμενες διαδρομές και παρεμβάσεις για σύνολο των επιλεχθέντων οικισμών του του Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων απεικονίζονται στο παρακάτω χάρτη.

Σας καλούμε να λάβετε μέρος στη διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει από 08/11/2022 έως τις 18/11/2022, με τις απόψεις σας επί των προτεινόμενων παρεμβάσεων στις προαναφερθείσες διαδρομές, με στόχο την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στις σημαντικότερες κοινόχρηστες – κοινωφελείς χρήσεις του οικισμού.

Αναλυτικά τα Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας

 1. Υπαίθριοι Κοινόχρηστοι Χώροι Κοινότητας Αλιάρτου
 2. Υπαίθριοι Κοινόχρηστοι Χώροι Κοινότητας Θεσπιών
 3. Υπαίθριοι Κοινόχρηστοι Χώροι Κοινότητας Λεονταρίου
 4. Υπαίθριοι Κοινόχρηστοι Χώροι Κοινότητας Μαυρομματίου
 5. Κοινωφελή κτίρια Κοινότητας Αλιάρτου
 6. Κοινωφελή κτίρια Κοινότητας Θεσπιών
 7. Κοινωφελή κτίρια Κοινότητας Λεονταρίου
 8. Κοινωφελή κτίρια Κοινότητας Μαυρομματίου

Πληροφορίες:

Χρήστος Βαρουξής, Τηλ.: 22683-50231 / Εmail: technic1@aliartos.gov.gr

Αποστολή απόψεων και προτάσεων στο email: info@aliartos.gov.gr

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ