Πρόσκληση του Ελεύθερου Λαϊκού Πανεπιστημίου Αλιάρτου – Θεσπιέων με θέμα: “Οι οφειλές της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Ένα ανεξόφλητο χρέος”