Σε Δημόσια Διαβούλευση θέτει ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων Το «Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας» στα πλαίσια του «Συμφώνου των Δημάρχων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                                    Αλίαρτος, 05/08/2015

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σε Δημόσια Διαβούλευση θέτει ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων

Το «Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας»

στα πλαίσια του «Συμφώνου των Δημάρχων»

 

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων θέτει σε δημόσια διαβούλευση το «Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια», με στόχο τη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) εντός των διοικητικών ορίων, κατά 21% έως το 2020. Το σχέδιο αυτό ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή των κατοίκων και φορέων της πόλης, καθώς και τη συνεργασία των κύριων παρόχων ενέργειας, στο πλαίσιο του «Συμφώνου των Δημάρχων» το οποίο υπέγραψαν Δήμαρχοι από την Ευρώπη, με σκοπό την ενεργή συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την επίτευξη των στόχων της Ε.Ε. «20 – 20 – 20» ως το 2020, και το οποίο συνιστάται στην επίσημη δέσμευση των πόλεων για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 20% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, αύξηση στο 20% της χρήσης ΑΠΕ στη συνολική παραγωγή ενέργειας και περιορισμός της ενεργειακής κατανάλωσης κατά 20% μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Σύμφωνα με την Βασική Απογραφή Εκπομπών, το 2012 στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων εκπέμφθηκαν συνολικά 64.882,49 τόνοι CO2 . Στο «Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια» και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει το «Σύμφωνο των Δημάρχων», περιγράφονται οι δράσεις που προγραμματίζει να αναλάβει ο Δήμος για την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων του, την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, χρονοδιάγραμμα και τρόπους χρηματοδότησης των προτάσεων, αλλά και τρόπους παρακολούθησης των στόχων που τέθηκαν.

Οι επιμέρους στόχοι του Δήμου προβλέπουν την μείωση των εκπομπών CO2 των δημοτικών κτιρίων , των δημοτικών οχημάτων, του οδοφωτισμού , των κτιρίων του οικιακού και τριτογενή τομέα του αγροτικού τομέα και των ιδιωτικών μεταφορών. Η επίτευξη του στόχου της μείωσης των συνολικών εκπομπών κατά 21%, αναμένεται να προσφέρει άμεσα οικονομικά οφέλη, μέσω της εξοικονόμησης ενεργειακών πόρων από τον Δήμο και τους πολίτες, αλλά και περιβαλλοντικά οφέλη, από την επίτευξη στόχων αειφόρου ανάπτυξης του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων.

 

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας είναι αναρτημένο στο παρακάτω σύνδεσμο:

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΛΕΤΗ ΜΑΡΙΝΑ

e-mail: m.leti@aliartos.gov.gr

Τηλ. Επικ.: 22683 – 50.235

Fax: 22680 – 22.690

Περίοδος Δημόσιας Διαβούλευσης: από 05/08/2015 έως και 21/08/2015