Εταίρος του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) στην υποβολή του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                                                         Αλίαρτος 23/9/2015
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ -ΘΕΣΠΙΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ENHΜΕΡΩΣΗΣ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

Εταίρος του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) στην υποβολή του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ)»

Με επιστολή του το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ),αποδέχεται το αίτημά μας να καταστεί εταίρος του Δήμου μας στην υποβολή του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ),στο Σύμφωνο των Δημάρχων.
Το Σχέδιο αυτό περιλαμβάνει δράσεις που αποσκοπούν στην μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα κατά 21% και αφορούν δημοτικά κτήρια, δημοτικό φωτισμό, δημοτικά οχήματα, δημοτική συγκοινωνία κτλ, ενώ ταυτόχρονα θέτει τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης αυτών των δράσεων.
Η εμπειρία και τεχνογνωσία του ΤΕΕ, αποτελεί εγγύηση για την επιτυχία του σχεδίου για το Δήμο μας που είναι ένας από τους εννέα (9) Δήμους πανελλαδικά που υποστηρίζει.

Δείτε την επιστολή του ΤΕΕ

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ