Σχολικές Μονάδες

Θα βρείτε όλες τις σχολικές μονάδες που λειτουργούν στο καλλικρατικό Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων ανά επίπεδο εκπαίδευσης

Νηπιαγωγεία Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων 

Δ.Ε. Αλιάρτου

σχολεια - νηπιαγ

Δ.Ε. Θεσπιέων

 

 

Δημοτικά Σχολεία Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

Δ.Ε. Αλιάρτου

sx_avathmia_al

Δ.Ε. Θεσπιέων

sx_avathmia_thesp

 

Γυμνάσια Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

Δ.Ε. Αλιάρτου

sx_gym_al

Δ.Ε. Θεσπιέων

sx_gym_thesp

 

Λύκεια Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

Δ.Ε. Αλιάρτου

sx_lyk_al

 Δ.Ε.Θεσπιέων

sx_lyk_thesp