Σύνθεση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης είναι όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες.  Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Αλιάρτου- Θεσπιέων αποτελείται από 30 μέλη. Συγκεκριμένα:

 1. Δήμαρχος Αλιάρτου – Θεσπιέων: Γεώργιο Ντασιώτη ως Πρόεδρο Επιτροπής Διαβούλευσης
 2. Σύλλογος εργαζομένων Δήμου Αλιάρτου
 3. Εμπορικός Σύλλογος Αλιάρτου
 4. Σωματείο Οικοδόμων
 5. Πολιτιστικός Σύλλογος Υψηλάντη
 6. Σύλλογος φιλοπρόοδων Άσκρης
 7. Σύλλογος Ευαγγελίστριας
 8. Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Θεσπιέων
 9. Σύλλογος Γονέων Σωληναρίου
 10. Πολιτιστικός – Περιβαλλοντικός Σύλλογος Θεσπιέων
 11. Σύλλογος Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας
 12. ΑΓΕΒ Βοιωτίας
 13. Κοινό των Βοιωτών
 14. Πολιτιστικός Χορευτικός Σύλλογος Μαζίου «ΚΙΣΣΟΥΣΑ»
 15. Σύλλογος Γυναικών Αλιάρτου
 16. Σύλλογος Γονέων Α/θμιας εκπ/σης Δημ. Ενότητας Αλιάρτου
 17. Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αλιάρτου
 18. Αγροτικός συνεταιρισμός Θεσπιών
 19. Αγροτικός Συνεταιρισμός Αλιάρτου
 20. Δέκα (10) Πολίτες του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

Η διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη.

Οι συνεδριάσεις της επιτροπής είναι δημόσιες, με την Επιτροπή να συνεδριάζει υποχρεωτικά πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του Π/Υ και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.