Σύνθεση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων 2019-2021

ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Περιόδου 2019-2021)

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων αποτελείται από επτά (7) μέλη. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 102/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η επιτροπή αποτελείται από τους κάτωθι:

Ντασιώτης Γεώργιος – Δήμαρχος (Πρόεδρος)

Τακτικά μέλη:

Κολοβός Γεώργιος του Δημητρίου

Αποστόλου Λουκάς του Μιχαήλ

Μπουζίκας Κωνσταντίνος του Μόδεστου

Παπαθανασίου Αθανάσιος του Χαραλάμπους

Αναπληρωματικά μέλη:

Ραχούτης Ιωάννης του Μιλτιάδη

Κουτρομάνου Δήμητρα του Νικολάου

Μαλέσης Φώτιος του Κωνσταντίνου

Πικάση Ασημίνα του Μιχαήλ