Σύνθεση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων 2014 -2017

ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Περιόδου 2017-2019)

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων αποτελείται από επτά (7) μέλη. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 53/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η επιτροπή αποτελείται από τους κάτωθι:

Ντασιώτης Γεώργιος – Δήμαρχος (Πρόεδρος)

Τακτικά μέλη:

Κοκοράκης Λουκάς 

Μαλέσης Κωνσταντίνος

Μανίκας Χρυσόστομος 

Μπούτσικος Γεώργιος

Ξυδώνας Δημήτριος 

Γεροπέτρος Φίλιπος

Μπούτσικος Γεώργιος

Αναπληρωματικά μέλη:

Ζαχαρόπουλος Δημήτριος

Ιωάννου Ιωάννης

Πανούσης Ευάγγελος

Πετρούλιας Χαρίτων

Σαγάνας Φίλιππος

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Περιόδου 2017-2019)

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων αποτελείται από επτά (7) μέλη. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 130/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η επιτροπή αποτελείται από τους κάτωθι:

Ντασιώτης Γεώργιος – Δήμαρχος (Πρόεδρος)

Τακτικά μέλη:

Κοκοράκης Λουκάς 

Μαλέσης Κωνσταντίνος

Μανίκας Χρυσόστομος 

Μπούτσικος Γεώργιος

Ξυδώνας Δημήτριος 

Παναγιώτου Βασίλειος

Αναπληρωματικά μέλη:

Ζαχαρόπουλος Δημήτριος

Ιωάννου Ιωάννης

Μπουζίκας Κωνσταντίνος

Πανούσης Ευάγγελος

Καλόγρηας Σωτήριος