Σύνθεση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων 2019 – 2021

ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Περιόδου 2019-2021)

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων αποτελείται από επτά (7) μέλη. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 101/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η επιτροπή αποτελείται από τους κάτωθι:

Ντασιώτης Γεώργιος – Δήμαρχος (Πρόεδρος)

Τακτικά μέλη:

Θεοδωρογιάννης Ταξιάρχης του Κωνσταντίνου 

Γιαννακόπουλος Γεώργιος του Χρήστου

Αραπίτσας Γεώργιος του Ευαγγέλου

Νιάρος Γεώργιος του Μελετίου

Αναπληρωματικά μέλη:

Γκιζιώτη Κωνσταντίνα του Παύλου

Μπαμπούλας Λουκάς του Νικολάου

Γεωργίου Άννα του Μιχαήλ

Σταμούλης Αναστάσιος του Ηλία