Το πράσινο ταμείο χρηματοδοτεί δράσεις του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ (Προϋπολογισμού: 170.000,00 €)

Σε εξέλιξη διαγωνιστική διαδικασία ανάδειξης αναδόχου

ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΈΩΝ (Προϋπολογισμού: 37.200,00 €)

Η διαβούλευση έληξε

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΣΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ  – ΘΕΣΠΙΕΩΝ (Προϋπολογισμού: 37.200,00 €)

Λίγα λόγια για το ΣΑΠ στο Δήμο μας….

Η διαβούλευση έληξε

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΕΣΕΚΚ (Προϋπολογισμού: 37.200,00 €) – Αναμένεται η έναρξη

Δείτε επίσης:

Το Πράσινο Ταμείο σε αριθμούς και χάρτη