Τσιμεντόστρωση Δημοτικής Οδού στην Τ.Κ. Νεοχωρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                         Αλίαρτος   23 /02/2017

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ -ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ      

                                                       

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τσιμεντόστρωση Δημοτικής Οδού στην Τ.Κ. Νεοχωρίου

Σε συνέχεια των παρεμβάσεων που  γίνονται σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα  και κινούνται στη λογική της Δημοτικής Αρχής για  αξιοποίηση του εργατοτεχνικού προσωπικού και των μέσων που διαθέτει, ο Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων προχώρησε σήμερα σε τσιμεντόστρωση Δημοτικής οδού στην Τ.Κ. Νεοχωρίου, δίνοντας λύση στο πρόβλημα πρόσβασης των περιοίκων και των διερχομένων.

Το πρόγραμμα αυτό αφορά όλα τα Δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου και εξελίσσεται ταχύτατα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ