Υπαγωγή δικαιούχων Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης στο Τ.Ε.Β.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                                                Αλίαρτος   12/05/2017

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ -ΘΕΣΠΙΕΩΝ

Γραφείο Ενημέρωσης      

                                                       

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημέρωση σχετικά με τις αιτήσεις για το ΤΕΒΑ μέσω ΚΕΑ

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων, σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ23/οικ. 17108/875/2017 (ΦΕΚ 1474/Β/2017) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης, οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) εντάσσονται αυτοδίκαια στις παροχές του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής & Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD).

Για να γίνει η υπαγωγή των δικαιούχων του Κ.Ε.Α. στο Τ.Ε.Β.Α., χρειάζεται o αιτών να δηλώσει ότι επιθυμεί την συμμετοχή του, στο πρόγραμμα, τροποποιώντας την αρχική αίτηση του Κ.Ε.Α. και επιλέγοντας την αντίστοιχη επιλογή που είναι πλέον διαθέσιμη στην φόρμα αίτησης του ΚΕΑ.

Οι αιτούνται και οι ήδη δικαιούχοι του Κ.Ε.Α. πρέπει να επιλέξουν και τον Κοινωνικό Εταίρο και το Σημείο Διανομής από όπου επιθυμούν να εξυπηρετούνται, από τη σχετική λίστα επιλογών που είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Κ.Ε.Α.

Η τροποποίηση της αίτησης του Κ.Ε.Α. για να δηλωθεί η ένταξη στο ΤΕΒΑ γίνεται είτε στο ΚΕΠ Αλιάρτου από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους είτε απευθείας από τον δικαιούχο στην ιστοσελίδα https://keaprogram.gr.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ