Υποβολή δηλώσεων ζημιάς από Παγετό στις 08-01-2017 στις γεωργοκτηνοτροφικές καλλιέργειες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                           Αλίαρτος,17-1-2017

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

Γραφείο Ενημέρωσης

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Υποβολή δηλώσεων ζημιάς από Παγετό στις 08-01-2017 στις γεωργοκτηνοτροφικές καλλιέργειες

Ειδοποιούνται οι παραγωγοί του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, που η φυτική παραγωγή τους έπαθε ζημιές από ΠΑΓΕΤΟ στις 08 Ιανουαρίου 2017 ότι μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις ζημιάς στους κατά τόπους αρμοδίους ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α. μέχρι και την Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017.

Δηλώσεις που θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία δεν θα ληφθούν υπόψη.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Δήλωση ΟΣΔΕ 2016
  2. Αστυνομική Ταυτότητα

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τους κατά τόπους αρμόδιους ανταποκριτές ΕΛ.Γ.Α.