Υποβολή δηλώσεων ζημιάς από Χαλαζόπτωση ή Βροχόπτωση στις 16 και 17 Ιουνίου 2017, στις γεωργοκτηνοτροφικές καλλιέργειες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                         Αλίαρτος, 19-06-2017

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

Γραφείο Ενημέρωσης

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Υποβολή δηλώσεων ζημιάς από Χαλαζόπτωση ή Βροχόπτωση στις 16 και 17 Ιουνίου 2017, στις γεωργοκτηνοτροφικές καλλιέργειες

Ενημερώνονται οι παραγωγοί του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, των οποίων η φυτική παραγωγή υπέστη ζημιές από ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ ή ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ, στις 16 και 17 Ιουνίου 2017 , μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις ζημιάς στον ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. μέχρι και την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017.

Δηλώσεις που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν θα ληφθούν υπόψη.

Τέλη εκτίμησης καταβάλλει ο παραγωγός με την υποβολή της δήλωσης ζημιάς ως κατωτέρω:

Για ζημιές στη φυτική παραγωγή:

Α. Αροτραίες καλλιέργειες : ένα ευρώ ( 1,00 €) ανά στρέμμα.

Β. Αμπελοειδή , κηπευτικά , ακτινίδια : δύο ευρώ (2,00 €) ανά στρέμμα.

Γ. Καλλιέργειες σιτηρών: 0,5 € ανά στρέμμα

Δ. Καρποφόρα δένδρα : δέκα λεπτά του ευρώ (0,10 € ) ανά δένδρο όταν τα δένδρα αναπτύσσονται σε ελεύθερα ή γραμμοειδή (υποστηριγμένα) σχήματα.

Ε. Καλλιέργειες υπό κάλυψη γενικά (δεν περιλαμβάνεται η χαμηλή κάλυψη): δέκα ευρώ (10,00 €) ανά στρέμμα.

ΣΤ. Καλλιέργειες δρεπτών ανθέων : είκοσι ευρώ (20,00 €) ανά στρέμμα.

Η. Καλλιέργειες φυτωρίων και καλλιέργειες καλλωπιστικών θάμνων – δένδρων : σαράντα ευρώ (40,00 €) ανά στρέμμα.

Θ. Καλλιέργειες γλαστρικών φυτών : πενήντα ευρώ (50,00 €) ανά στρέμμα.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά :

  1. Δήλωση ΟΣΔΕ 2017
  2. Ταυτότητα
  3. Α.Φ.Μ.
  4. Αρ. Λογαριασμού Τράπεζας

 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τους κατά τόπους ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α.

Συγκεκριμένα:

Για την Δ.Ε. Αλιάρτου: κα Καθήκουρη Αναστασία – Τηλ.: 22680-23918

Για την Τ.Κ. Άσκρης: κα Μαρία Άννα – Τηλ.: 22683-50218

Για τις Τ.Κ. Νεοχωρίου – Θεσπιέων – Λεονταρίου – Μαυρομματίου: κος Φροσυνός Λουκάς – Τηλ.: 22683-50214