Χορήγηση Πιστοποιητικού Γέννησης και Εντοπιότητας

Γενικά

Η υποβολή της αίτησης γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς, ενώ η παραλαβή μπορεί να γίνει από το γραφείο Δημοτολογίου του Δήμου  ή να σας αποσταλεί ταχυδρομικά. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά παρατίθενται ως εξής:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Πιστοποιητικό Γέννησης

  • Έντυπο αίτησης ενδιαφερομένου (σε μορφή word, σε μορφή pdf).
  • Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας ή εξουσιοδότηση.

 

Πιστοποιητικό Εντοπιότητας

  • Έντυπο αίτησης ενδιαφερομένου (σε μορφή word, σε μορφή pdf).
  • Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας ή εξουσιοδότηση.

 

Πληροφορίες

Διεύθυνση: Λ. Αθηνών – Αλίαρτος

Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ

Τηλέφωνο: 22683-50.230 (κα Τζανοπούλου Ευαγγελία)/ 22683-50.215 (κα Νεοφωτίστου Ευαγγελία)

Fax: 22680-22.690

E-mail: