Άδεια Πολιτικού Γάμου για Έλληνες πολίτες

Γενικά

Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από τον Δήμο ή την Κοινότητα της τελευταίας κατοικίας του.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Έντυπο Αίτησης τέλεσης πολιτικού γάμου (σε μορφή word, σε μορφή pdf)
  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όπου δηλώνεται: α) ότι οι μελλόνυμφοι δεν έχουν κώλυμα για γάμο από τα αναφερόμενα στα άρθρα 1350, 1351, 1352, 1354, 1356, 1357 , 1360 του Α.Κ. β) οτι είναι κάτοικοι του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων γ) αν έχουν πραγματοποιήσει γάμο στο παρελθόν και πόσες φορές (σε μορφή word, σε μορφή pdf)
  • Δικαστική απόφαση, σε περίπτωση που οι μελλόνυμφοι είναι ανήλικοι
  • Διαζευκτήριο για τους διαζευγμένους ή ληξιαρχική πράξη θανάτου σε περίπτωση χηρείας
  • Δημοσίευση της αγγελίας του γάμου για μία μέρα σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα (Χρειάζονται δύο φύλλα της ίδιας εφημερίδας, ένα για τον καθένα). (Σημ.: Στη δημοσίευση στην εφημερίδα δεν αναγράφεται η ημερομηνία τέλεσης του γάμου μόνο η πρόθεση τέλεσης αυτού).
  • Παράβολο χαρτοσήμου (πράσινου χρώματος) 15 €, ένα για κάθε άδεια γάμου.
  • Αποδεικτικό κατοικίας
  • Η άδεια γάμου εκδίδεται μετά την παρέλευση επτά ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.

Πληροφορίες

Διεύθυνση: Λ. Αθηνών – Αλίαρτος

Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ

Τηλέφωνο:

Δημοτική Ενότητα Αλιάρτου: 22683-50215 (κα Νεοφωτίστου Ευαγγελία)

Δημοτική Ενότητα Θεσπιέων: 22683-50218 (κα Μαρία Άννα )

Fax: 22680-22.690

E-mail: