ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: 4η προκήρυξη του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER 2007-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                             Αλίαρτος, 25 Μαΐου 2015
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ
Γραφείο Ενημέρωσης

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

4η προκήρυξη του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER 2007-2013

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων σας ενημερώνει ότι η Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) της ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Αναπτυξιακή Α.Ε., καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους επενδυτές (υποψήφιους δικαιούχους) για την υποβολή προτάσεων επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της 4ης και τελευταίας Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» του 4ου άξονα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»- Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.
Με την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι τελικοί αποδέκτες (υποψήφιοι επενδυτές) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του Μέτρου 41 του Τοπικού Προγράμματος Leader, με καταληκτική ημερομηνία την 20 – 7 – 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση (εδώ)

Θεσμικό Πλαίσιο

Για αναλυτικές πληροφορίες κάντε κλικ εδώ ή στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ “Ελικώνας – Παρνασσός Αναπτυξιακή Α.Ε.: Ελικώνας – Παρνασσός Αναπτυξιακή Α.Ε.