Εγγραφή στο Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης & Περιφερειακό Μητρώο Εμπόρων του Κανονισμού Ξυλείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                                   Αλίαρτος, 30-03-2016

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

Γραφείο Ενημέρωσης

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εγγραφή στο Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης & Περιφερειακό Μητρώο Εμπόρων του Κανονισμού Ξυλείας

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων σας ενημερώνει όλους εκείνους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που γνωρίζουν ότι οφείλουν να εγγραφούν είτε στο Περιφερειακό Μητρώο Εμπόρων είτε στο Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης (όπως ιδιώτες δασοκτήμονες, ιδιοκτήτες μη δημόσιων δασών καθώς και λοιπών).

Η εγγραφή των υπόχρεων στο κατά περίπτωση Μητρώο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός εξαμήνου από την έναρξη ισχύος της ΚΥΑ (29-12-2015) και με καταληκτική ημερομηνία την 28η -06-2016, στην έδρα της Αρμόδιας Περιφερειακής Αρχή Βοιωτίας (Δ/νση Δασών/Κάδμου 11 Λιβαδειά), χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Διευκρινίζουμε ότι σε περίπτωση μη εγγραφής στον εν λόγω Μητρώο επιβάλλονται κυρώσεις όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 4 της εν λόγω ΚΥΑ.

 

Σχετικά αρχεία

  • Διαβάστε αναλυτικά το έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ν. Βοιωτίας κάντε κλικ εδώ
  • Αίτηση καταχώρησης στο «Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης» του Κανονισμού Ξυλείας.
  • Αίτηση καταχώρησης στο «Περιφερειακό Μητρώο Εμπόρων» του Κανονισμού Ξυλείας.