1η Εθελοντική Αιμοδοσία, Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019