14η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, στις 24 Οκτωβρίου 2017

 Αλίαρτος, 20/10/2017

Αρ. Πρωτ.: 9615

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
α) κ. Δήμαρχο Αλιάρτου – Θεσπιέων
β) κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους

Δείτε την Πρόσκληση για την 14η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, στις 24 Οκτωβρίου 2017