15η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, στις 27 Νοεμβρίου 2017

 Αλίαρτος, 22/11/2017

Αρ. Πρωτ.: 10528

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
α) κ. Δήμαρχο Αλιάρτου – Θεσπιέων
β) κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους

Δείτε την Πρόσκληση για την 15η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, στις 27 Νοεμβρίου 2017