Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων θα προβεί στην πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, ανταποδοτικού χαρακτήρα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                                    Αλίαρτος, 07-11-2016
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ανάρτηση ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2016 υπ’αριθμ. 8.115/20-10-16 για την σύναψη σύμβασης σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου μας.  Η έναρξη της 10ήμερης  προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων αρχίζει την 08/11/2016 και λήγει την 17/11/2016.
Έντυπο Αίτησης ΣΟΧ 4 (word) (pdf)