Ανέγερση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αλιάρτου του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

Ανέγερση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αλιάρτου του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

  • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα»
  • Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
  • Προϋπολογισμός: 620.000,00 €

Περιγραφή

Η πράξη αφορά ανέγερση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και αποδυτηρίων – WC,  στον αύλειο  χώρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αλιάρτου του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα του ΥΠ.Π.Ε.Θ, το οποίο βρίσκεται σε οικόπεδο εμβαδού 4.098,50 μ2 στο Ο.Τ. 141Α. Το  υπό ανέγερση κτίριο θα είναι ανεξάρτητο από τα υφιστάμενα κτίρια της σχολικής μονάδας και θα αποτελείται από δύο στατικώς ανεξάρτητα κτίρια. Το κτίριο Α θα στεγάζει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων εξωτερικών διαστάσεων 192,53 μ2, όπου ο λειτουργικός χώρος της αίθουσας είναι 142,00 μ2 και ό χώρος της σκηνής είναι 38,00μ2 και στο κτίριο Β θα υπάρχουν βοηθητικοί χώροι αποχωρητηρίων/αποδυτηρίων με WC ΑμεΑ εξωτερικών διαστάσεων 42,75 μ2 και ο λειτουργικό χώρος του είναι 35,46 μ2. Η συνολική δόμηση των δύο νέων κτιρίων θα είναι 235,25 μ2. Τα δύο κτίρια θα είναι αρχιτεκτονικώς εξαρτημένα καθώς θα υπάρχει εσωτερική επικοινωνία του χώρου της σκηνής με το χώρο των αποχωρητηρίων/αποδυτηρίων.

Οφέλη

Τα οφέλη θα είναι πολλαπλά για την τοπική κοινωνία και όχι μόνο. Οι μαθητές θα ωφεληθούν άμεσα διότι στη σχολική μονάδα τους θα δημιουργηθεί μια σύγχρονη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Όλοι οι μαθητές του σχολείου (170 μαθητές) θα μπορούν να χρησιμοποιούν τον χώρο της αίθουσας. Οι διδάσκοντες θα εργάζονται σε ένα νέο αναβαθμισμένο περιβάλλον που θα τους διευκολύνει στο έργο τους. Επίσης δίνεται έμφαση στην προσβασιμότητα των ΑμεΑ , η οποία εξασφαλίζεται με διαμόρφωση ράμπας, καθώς επίσης και στην διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου όπως αυτό ορίζεται από την τεχνική έκθεση του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων. Συνεπώς έμμεσα ωφελούμενες είναι και οι οικογένειες των μαθητών και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Σχετικά αρχείο:

Απόφαση Ένταξης:

Κατάσταση πράξης: Σε εξέλιξη