Ανακοίνωση ομιλίας για τη νέα περίοδο Λειτουργίας του Ελεύθερου Λαϊκου Πανεπιστημίου Αλιάρτου