Ανακοίνωση για Δήλωση Καθαρισμού Οικοπέδων για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς

https://akatharista.apps.gov.gr/