Δημιουργική επανάχρηση παλαιών αποθηκών οργανισμού Κωπαΐδας Αλιάρτου

Δημιουργική επανάχρηση παλαιών αποθηκών οργανισμού Κωπαΐδας Αλιάρτου

 • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»
 • Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • Προϋπολογισμός: 2.499.322,89 €

Περιγραφή

Αντικείμενο της Πράξης είναι η υλοποίηση των μελετών και έργων αποκατάστασης και επανάχρησης τμήματος των παλαιών αποθηκών του Οργανισμού Κωπαΐδας στην Αλίαρτο του Νομού Βοιωτίας. Συγκεκριμένα, οι μελέτες και οι εργασίες κατασκευής αφορούν στην υλοποίηση των επεμβάσεων που κρίνονται αναγκαίες για την αποκατάσταση και επανάχρηση του κτιρίου Δ, του πύργου Ε και του περιβάλλοντα χώρου τους ευρισκομένων στο Ο.Τ.95 Αλιάρτου, με σκοπό τη δημιουργία και λειτουργία Κέντρου Συνεδριάσεων, Αίθουσας Εκθέσεων, Δημοτικής Βιβλιοθήκης, Θερμοκοιτίδας Καινοτομίας και ελεύθερου/περιβάλλοντος χώρου.
Με την υπουργική απόφαση ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/90/1255/8-1-1991 (ΦΕΚ 33/Β/28.01.1991) χαρακτηρίστηκαν ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία οι εγκαταστάσεις (κτήρια, τεχνικά έργα και μηχανικός εξοπλισμός) της πρώην αγγλικής Εταιρείας LAKE COPAIS CO LTD στην ευρύτερη περιοχή Κωπαΐδας Ιδ. Οργανισμού.
Το κτήριο Δ έχει συνολικό εμβαδό (δόμηση = κάλυψη) 819,32μ², max ύψος 4,00μ.+3,00μ. στέγη, ο πύργος Ε έχει εμβαδό (δόμηση = κάλυψη) 21,90μ² και ύψος 14,00μ.και ο προς επέμβαση περιβάλλοντας χώρος τους επιφάνεια 2.200,00μ2.
Το κτήριο Δ είναι επίμηκες-γραμμικό με μία κάθετη μικρότερη πτέρυγα, μικρότερου ύψους (μεταγενέστερη προσθήκη, της ίδιας περιόδου, που ανήκει στο διατηρητέο μνημείο). Είναι πέτρινο κτίσμα με εμφανείς φέροντες τοίχους, πάχους 0,50μ.- 0,65μ., εμφανή ξύλινη στέγη με κεραμίδια (μεγάλης κλίσης) και ξύλινα κουφώματα. Ο πύργος Ε είναι μικρής κάτοψης και μεγάλου ύψους, κενός εσωτερικά με ένα στεγασμένο υπαίθριο χώρο στο ψηλότερο σημείο, σαν παρατηρητήριο και μεταλλική εξωτερική ανεμόσκαλα.
Οι προτεινόμενες χρήσεις στα κτίρια έχουν ως εξής:
Στο κτήριο Δ:
a) Συνεδριακό κέντρο (200 θέσεων), με σκηνή, χώρο κονσόλας-ήχου και βοηθητικούς χώρους.
b) Είσοδος – Υποδοχή και Εκθεσιακός χώρος, με δυνατότητα αξιοποίησης του υπαίθριου μικρού αμφιθεάτρου στην πίσω αυλή.
c) Γραφειακή υποστήριξη, με τρία ανεξάρτητα γραφεία.
d) Θερμοκοιτίδα καινοτομίας για την εκμάθηση Ηλεκτρονικών υπολογιστών, με αίθουσα ειδικά εξοπλισμένη για να εξυπηρετεί ταυτόχρονα 4 άτομα
e) Βιβλιοθήκη, με βιβλιοστάσια και χώρο μελέτης.
f) Χώρους υγιεινής, ανδρών-γυναικών και ΑΜΕΑ.
Στον πύργο Ε, προτείνεται λόγω και της δομής του, η αξιοποίηση του σαν παρατηρητήριο.
Στο κτήριο Δ οι εργασίες αποκατάστασης που θα απαιτηθούν είναι:

 • Αλλαγή των κουφωμάτων, παραθύρων και πορτών (ξύλινα με διπλούς υαλοπίνακες και σιδεριές μασίφ, όπου απαιτούνται).
 • Επισκευή κεραμοσκεπής (υγρομόνωση, αντικατάσταση κεραμιδιών).
 • Αρμολόγημα της εξωτερικής λιθοδομής.
 • Εσωτερικά ελαφριά χωρίσματα με τα εσωτερικά κουφώματα (διπλή γυψοσανίδα με πετροβάμβακα, εσωτερικές πόρτες).
 • Δάπεδα (υγρομόνωση, τσιμεντοκονία, τελικό δάπεδο).
 • Υδραυλικές εγκαταστάσεις (ύδρευση, αποχέτευση).
 • Κλιματισμός (θέρμανση-ψύξη, με αυτονομία ανά χρήση).
 • Ηλεκτρικά ( φωτισμός, ασθενή, συναγερμός, ηχεία, σύστημα προβολών).
 • Χρωματισμοί, σοβαντίσματα όπου απαιτούνται.
  Στον πύργο Ε οι εργασίες αποκατάστασης που θα απαιτηθούν είναι:
 • Ενίσχυση φέροντος οργανισμού.
 • Κατασκευή εσωτερικού κλιμακοστασίου (ανεξάρτητη μεταλλική σκάλα).
 • Επίχρισμα εσωτερικά και εξωτερικά, χρωματισμοί.
 • Δάπεδο (υγρομόνωση, τσιμεντοκονία, τελικό δάπεδο).
 • Ηλεκτρικά (φωτισμός, ασθενή).
 • Επισκευή στέγης

Στον περιβάλλοντα χώρο οι εργασίες αποκατάστασης που θα απαιτηθούν είναι:

 • Πλακόστρωση ( υπόβαση, δαπεδόστρωση).
 • Διαμόρφωση μικρού αμφιθεάτρου (κερκίδες, φωτισμός, δάπεδα)
 • Φύτευση (άρδευση, φωτισμός, κηπευτικό χώμα, φυτά).
 • Φωτισμός.
 • Εξοπλισμός (παγκάκια, κάδοι, σήμανση).
 • Χώρος στάθμευσης.

Οφέλη

Η επανάχρηση και αξιοποίηση των ανωτέρω διατηρητέων κτισμάτων θα αποδώσει στους πολίτες έναν σύγχρονο και λειτουργικό χώρο που θα ικανοποιεί τις σημερινές ανάγκες των δημοτών και συντελεί στην διατήρηση και προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, ενώ παράλληλα αποτελεί πόλο έλξης επισκεπτών. Ωφελούμενος πληθυσμός έιναι τόσο οι δημότες του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων όσο και οι επισκέπτες του έργου και της περιοχής.
Συνοπτικά, τα αναμενόμενα οφέλη έχουν ως εξής:

 • Σημαντική τόνωση του συνεδριακού τουρισμού
 • Ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού
 • Ανάπτυξη της τεχνολογίας των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και επένδυση στην καινοτομία
 • Δημιουργία ενός θύλακα πνευματικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

Σχετικό αρχείο

Απόφαση ένταξης

Κατάσταση έργου: Σε εξέλιξη