Άρχισε ο νέος κύκλος του ελεύθερου λαϊκού Πανεπιστημίου Αλιάρτου, του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων!