Προτροπή για Ορθολογική Χρήση Νερού λόγω Παρατεταμένης Ανομβρίας