Ανάπλαση Κύριου Οδικού Άξονα της Πόλης της Αλιάρτου

Ανάπλαση Κύριου Οδικού Άξονα της Πόλης της Αλιάρτου

  • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα»
  • Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
  • Προϋπολογισμός: 1.215.000,00 €

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην ανακατασκευή υφισταμένων πεζοδρομίων της κεντρικής οδού, Λεωφόρου Αθηνών, που διέρχεται την πόλη της Αλιάρτου και θα εκτελεστούν εργασίες εκατέρωθεν της Λεωφόρου Αθηνών ,σε μήκος περίπου 1700.00 m καθώς και της κεντρικής νησίδας του οδικού άξονα.
Οι παρεμβάσεις θα γίνουν σε όλο το μήκος της Λεωφόρου Αθηνών από την είσοδο της δυτικής πλευράς έως την διασταύρωση της Άσκρης, με σκοπό τη λειτουργική της αναβάθμιση, την αύξηση της ασφάλειας και την ανεμπόδιστη κυκλοφορία των πεζών με προτεραιότητα στα άτομα με κινητικά προβλήματα. Με την υλοποίηση του έργου αναμένεται η ενίσχυση και η τόνωση της δραστηριότητας των εμπορικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται κατά μήκους της οδού παρέμβασης στην ευρύτερη περιοχή. Η διαδρομή διέρχεται από σημαντικές λειτουργίες της πόλης όπως το Δημαρχείο και τους κήπους το αστυνομικό τμήμα, τα κτίρια του Οργανισμού Κωπαϊδας καθώς την γέφυρα του ποταμού Λόφι που διέρχεται της πόλης της Αλιάρτου.
Η Αρχιτεκτονική μελέτη έχει σκοπό επίσης, σε συνδυασμό με την μελέτη Η/Μ, να συμβάλλει στην δημιουργία αναβαθμισμένων κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή με σκοπό την βελτίωση του αστικού πράσινου και την αισθητική αναβάθμιση της περιοχής καθώς σε δεύτερο επίπεδο να τονώσει και να αναπλάσει την γέφυρα Λόφι , τον χώρο εξυπηρέτησης των ταξί και την πλατεία του Δημαρχείου.
Ειδικότερα, οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν είναι οι κάτωθι:

  • Ανακατασκευή πεζοδρομίων (πλακοστρώσεις, κρασπεδώσεις κλπ) εκατέρωθεν της λεωφόρου Αθηνών καθ’ όλο το μήκος που παραπάνω αναφέρεται καθώς και της κεντρικής νησίδας
  • Διαμόρφωση διαδρομών και ραμπών ΑΜΕΑ για την βελτίωση προσβασιμότητας των εμποδιζόμενων ατόμων.
  • Εκρίζωση κορμών κομμένων δένδρων επί των πεζοδρομίων.
  • Κατασκευή υδρορροών για την απορροή των όμβριων υδάτων, που διέρχονται των πεζοδρομίων.
  • Δημιουργία διαβάσεων πεζών ανά τακτά διαστήματα τόσο κάθετα όσο και παράλληλα με τον άξονα του δρόμου.
  • Τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων στην νησίδα για πλήρη φωτισμό του δρόμου και των πεζοδρομίων.

Οφέλη

Ενισχύοντας την ελκυστικότητα της περιοχής ενισχύεται η τουριστική κίνηση και ταυτόχρονα η τοπική οικονομία. Ωφελούμενος πληθυσμός είναι οι κάτοικοι του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, 10.887 καθώς και τουλάχιστον 7.000 επισκέπτες το έτος. Αναμένεται αύξηση τουριστική μετά την ολοκλήρωση της πράξης κατά 4.000 επισκέπτες το έτος.

Σχετικό Αρχείο

Απόφαση ένταξης

Κατάσταση έργου: Σε εξέλιξη