ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΣΒΑΑ) ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ” (ΟΧΕ) ΚΑΙ ΜΕ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ, ΘΗΒΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021-2027

Οι Δήμαρχοι Λεβαδέων, Θηβαίων, και Αλιάρτου-Θεσπιέων, έχοντας υπόψη:

  1. Το Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2021-2027 και, ιδίως, τον Στόχο Πολιτικής που αφορά στην ενίσχυση της χωρικής συνοχής στις αστικές περιοχές και στην ενδοχώρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
  2. Την Πρόσκληση με ΑΠ 4030/22-11-2023 της ΕΥΔ του Προγράμματος “Στερεά Ελλάδα 2021-2027 για την «υποβολή επικαιροποιημένων ΣΒΑΑ, στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 5 του Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2021-2027»»,
  3. Την 1η Τροποποίηση της ανωτέρω Πρόσκλησης με ΑΠ 4500/22-12-2023 της ΕΥΔ του Προγράμματος “Στερεά Ελλάδα 2021-2027 για την «υποβολή επικαιροποιημένων ΣΒΑΑ, στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 5 του Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2021-2027»»,
  4. Την Εγκύκλιο του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων / Εθνική Αρχή Συντονισμού, με Α.Π. 124143/21-12-2022«Κατευθύνσεις για την επιλογή και σχεδιασμό των στρατηγικών στο πλαίσιο των ΟΧΕ, ΟΧΕ-ΒΑΑ και ΤΑΠΤΟΚ»
  5. Την ανάγκη επικαιροποίησης της ενιαίας Αναπτυξιακής και Χωρικής Στρατηγικής των Δήμων Λεβαδέων, Θηβαίων και Αλιάρτου-Θεσπιέων για την Π.Π. 2021-2027 με έμφαση στην ανάδειξη της σύγχρονης Οικονομίας της Επισκεψιμότητας και στην προώθηση του συνδυασμού του Πολιτισμού με τον βιώσιμο Τουρισμό, στη βελτίωση, στη διασφάλιση της περιβαλλοντικής ανθεκτικότητας και στην αναβάθμιση και ενίσχυση της ποιότητας ζωής των πολιτών και των επισκεπτών, στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, καθώς και στην προώθηση της ψηφιακής μετάβασης σε όλα τα επίπεδα,

προσκαλούν

ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ, ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΣΒΑΑ) ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ” (ΟΧΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021-2027.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 25 Ιανουαρίου 2024 έως και τις 2 Φεβρουαρίου 2024. To Ερωτηματολόγιο οι συμμετέχοντες να το συμπληρώσουν και να το αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@aliartos.gov.gr

Σχετικά αρχεία: