Ξεκινούν σήμερα 14/6 οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» – ΕΣΠΑ, απαλλαγή τροφείων στους Παιδικούς Σταθμούς, στο Βρεφονηπιακό Σταθμό & στα ΚΔΑΠ του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                     Αλίαρτος, 14-06-2018

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ξεκινούν σήμερα 14/6 έως και την Παρασκευή 6/7 οι αιτήσεις για την απαλλαγή  τροφείων στο Βρεφονηπιακό Σταθμό, στους Παιδικούς Σταθμούς & στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ)

 

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων για όγδοη συνεχή χρονιά υλοποιεί το πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», που αφορά στην απαλλαγή των μητέρων από τη καταβολή τροφείων στις παρακάτω δομές:

  •  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΤΗΛ. 22680 – 23.110  
  • ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΤΗΛ. 22680 – 22.430  
  • ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΣΠΙΕΩΝ – Δ.Δ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ ΤΗΛ. 22620-67.200
  • ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΤΗΛ. 22683-50.235

Οι μητέρες που θα ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα απολαύσουν της ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΡΟΦΕΙΩΝ του παιδιού τους καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής περιόδου, που θα χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των πιο πάνω εκπαιδευτικών δομών.

ΔΕΝ έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη συγκεκριμένη πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., οι τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι υπάλληλοι – μόνιμοι και αορίστου χρόνου – των ΟΤΑ (α’ και β’ βαθμού).Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τις μητέρες – στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. – από σήμερα 14/6/2018 έως Τρίτη 3/7/2018 ώρα 24:00 (Παράταση υποβολής αιτήσεων έως Παρασκευή 6/7/2018 ώρα 24:00)new.

Η ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ από σήμερα 14/06/2018 και ώρα 20:00 ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Τ.Α.Α   Α.Ε. www.eetaa.gr, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων www.aliartos.gov.gr.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά και στην συνέχεια θα εκτυπώνονται και θα αποστέλλεται με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενες μητέρες να διαβάσουν προσεχτικά το Αναλυτικό Τεύχος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για Ωφελούμενες Μητέρες, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. www.eetaa.gr καθώς επίσης και  στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων www.aliartos.gov.gr

Περισσότερες πληροφορίες για την ορθή συμπλήρωση  και υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για συμμετοχή στο πρόγραμμα  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στο Δημαρχιακό Κατάστημα Αλιάρτου (22683-50.235), στο Παιδικό Σταθμό Θεσπιέων- Δ.Δ. Μαυρομματίου (22620-67.200) και στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (www.eetaa.gr).

Παρακαλούνται ΟΛΕΣ οι μητέρες να υποβάλλουν την αίτησή τους για απαλλαγή τροφείων στις ανωτέρω ημερομηνίες.

Η διάθεση των θέσεων θα πραγματοποιείται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε. προς τις γυναίκες ωφελούμενες μέσω «εντολής τοποθέτησης».

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. NΤΑΣΙΩΤΗΣ

 

Συνημμένα :

Παράταση υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής 2018 – 2019

1) Πρόσκληση για Μητέρες

2) Προϋποθέσεις συμμετοχής

3) Δικαιολογητικά συμμετοχής (Για να δείτε αναλυτικά τα δικαιολογητικά συμμετοχής κάντε κλικ στην κατηγορία που ανήκετε)

3.1: Μισθωτή

Υπόδειγμα Βεβαίωσης απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα (word) / (pdf)

3.2: Εργόσημο (περιστασιακή απασχόληση)

3.3.: Αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα

3.4: Συμμετοχή σε Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

3.5: Αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα

3.6.: Άνεργη

3.7.: Δικαιολογητικά σε περίπτωση που υπάρχει αναπηρία

3.8.: Φάκελος αποστολής αίτησης και δικαιολογητικών στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (word) / (pdf)

4) Συνοπτικό Φυλλάδιο προγράμματος

5) Αίτηση συμμετοχής (δείγμα)

6) Οδηγίες για συμπλήρωση της αίτησης (νέο)

7) Συνοπτικό ενημερωτικό σημείωμα από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για τις αιτούσες