Διαγωνισμοί Μελετών

 Διαγωνισμοί Μελετών

  • 09.03.2017: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Ε.Ε.Λ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ»

Ο Δήμαρχος του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων διακηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΕΛ ΑΛΙΑΡΤΟΥ» με προϋπολογισμό 59.441,99 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 73.708,07 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).Η μελέτη χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων.

Σχετικά αρχεία:

  1. Τεύχη Διαγωνισμού
  2. Διακύρξη_Υπόδειγμα ΤΕΥΔ