Διαγωνισμοί Μισθώσεων – Εκμισθώσεων

 • 10.07.2019: “Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση κυλικείου”
 • Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

  Διαβάστε αναλυτικά εδώ

 • 24.05.2017: “Διακήρυξη Δημοπρασίας για την παραχώρηση – εκμίσθωση χώρων διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης Δ.Κ. Αλιάρτου”

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 2 Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00

 • Διαβάστε αναλυτικά εδώ
 • 12.05.2017: “Επαναληπτική Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης για την εγκατάσταση και λειτουργία μη μόνιμης κατασκευής Λούνα Παρκ”

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17 Μαΐου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00

Διαβάστε αναλυτικά εδώ

 • 28.04.2017: “Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης για την εγκατάσταση και λειτουργία μη μόνιμης κατασκευής Λούνα Παρκ”

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12 Μαΐου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00

Διαβάστε αναλυτικά εδώ

 • 07.07.2016: Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκ νέου εκμίσθωση δύο κατοικιών του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων
  Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26 Ιουλίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00

          Διαβάστε αναλυτικά εδώ

 • 27.02.2015: “Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση κυλικείου”

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 3 Απριλίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Διαβάστε αναλυτικά εδώ