Διαγωνισμοί Μισθώσεων – Εκμισθώσεων

14.11.2023: “Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου επί της οδού 25ης Μαρτίου στην Αλίαρτο (αρ. κατοικίας 015)”

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (κεντρική πλατεία Αλιάρτου), στις 27/11/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 έως 11:00, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών. Εάν η δημοπρασία παρέλθει άγονη, επαναλαμβάνεται στις 04/12/2023, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και από ώρα 09:00 έως 11:00. Διαβάστε αναλυτικά τη διακήρυξη εδώ

         Διαβάστε την περίληψη εδώ


19.09.2023: “Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου επί της οδού 25ης Μαρτίου στην Αλίαρτο (αρ. κατοικίας 015)”

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (κεντρική πλατεία Αλιάρτου), στις 02/10/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 έως 11:00, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών. Εάν η δημοπρασία παρέλθει άγονη, επαναλαμβάνεται στις 09/10/2023, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και από ώρα 09:00 έως 11:00. Διαβάστε αναλυτικά τη διακήρυξη εδώ

         Διαβάστε την περίληψη εδώ


18.08.2022: “Επαναληπτική Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου Μαυρομματίου”

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00

Διαβάστε αναλυτικά εδώ


30.06.2022: “Πλειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου Μαυρομματίου”

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 8 Αυγούστου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00

Διαβάστε αναλυτικά εδώ


14.07.2021: “Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου επί της Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 25, στην Αθήνα”

  • Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (κεντρική πλατεία Αλιάρτου), στις 28/7/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 έως 12:00, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών.Εάν η δημοπρασία παρέλθει άγονη, επαναλαμβάνεται στις 04/8/2021, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και από ώρα 10:00 έως 12:00
   • Διαβάστε αναλυτικά τη διακήρυξη εδώ
 •          Διαβάστε την περίληψη εδώ

 • 14.07.2021: “Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου επί της οδού 25ης Μαρτίου στην Αλίαρτο (αρ. κατοικίας 014)”

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου                     (κεντρική πλατεία Αλιάρτου), στις 29/7/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα              09:30 έως 11:00, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών.

Εάν η δημοπρασία παρέλθει άγονη, επαναλαμβάνεται στις                               05/8/2021, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και από ώρα 09:00 έως                   11:00

           Διαβάστε αναλυτικά τη διακήρυξη εδώ

 •   Διαβάστε την περίληψη εδώ

 • 14.07.2021: “Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου επί της οδού 25ης Μαρτίου στην Αλίαρτο (αρ. κατοικίας 008)”Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (κεντρική πλατεία Αλιάρτου), στις 29/7/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 έως 13:30, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών.Εάν η δημοπρασία παρέλθει άγονη, επαναλαμβάνεται στις 05/8/2021, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και από ώρα 11:30 έως 13:30Διαβάστε αναλυτικά τη διακήρυξη εδώ

         Διαβάστε την περίληψη εδώ


 • 10.07.2019: “Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση κυλικείου”
 • Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

  Διαβάστε αναλυτικά εδώ


 • 24.05.2017: “Διακήρυξη Δημοπρασίας για την παραχώρηση – εκμίσθωση χώρων διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης Δ.Κ. Αλιάρτου”

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 2 Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00

 • Διαβάστε αναλυτικά εδώ

 • 12.05.2017: “Επαναληπτική Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης για την εγκατάσταση και λειτουργία μη μόνιμης κατασκευής Λούνα Παρκ”

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17 Μαΐου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00

Διαβάστε αναλυτικά εδώ


 • 28.04.2017: “Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης για την εγκατάσταση και λειτουργία μη μόνιμης κατασκευής Λούνα Παρκ”

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12 Μαΐου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00

Διαβάστε αναλυτικά εδώ


 • 07.07.2016: Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκ νέου εκμίσθωση δύο κατοικιών του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων
  Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26 Ιουλίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00

          Διαβάστε αναλυτικά εδώ


 • 27.02.2015: “Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση κυλικείου”

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 3 Απριλίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Διαβάστε αναλυτικά εδώ