Διαγωνισμοί Μισθώσεων – Εκμισθώσεων

  • 07.07.2016: «Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκ νέου εκμίσθωση δύο κατοικιών του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων»
    Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26 Ιουλίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00

          Διαβάστε αναλυτικά εδώ

 

  • 27.02.2015: «Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση κυλικείου»

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 3 Απριλίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Διαβάστε αναλυτικά εδώ