Διαγωνισμοί Μισθώσεων – Εκμισθώσεων

  • 24.05.2017: “Διακήρυξη Δημοπρασίας για την παραχώρηση – εκμίσθωση χώρων διεξαγωγήςτης εμποροπανήγυρης Δ.Κ. Αλιάρτου”

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 2 Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00

  • Διαβάστε αναλυτικά εδώ

 

  • 12.05.2017: “Επαναληπτική Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης για την εγκατάσταση και λειτουργία μη μόνιμης κατασκευής Λούνα Παρκ”

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17 Μαΐου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00

Διαβάστε αναλυτικά εδώ

 

  • 28.04.2017: “Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης για την εγκατάσταση και λειτουργία μη μόνιμης κατασκευής Λούνα Παρκ”

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12 Μαΐου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00

Διαβάστε αναλυτικά εδώ

 

  • 07.07.2016: Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκ νέου εκμίσθωση δύο κατοικιών του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων
    Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26 Ιουλίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00

          Διαβάστε αναλυτικά εδώ

 

  • 27.02.2015: “Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση κυλικείου”

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 3 Απριλίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Διαβάστε αναλυτικά εδώ