Εκθέσεις ληξιαρχικών πράξεων – Βάπτιση τέκνου

Γενικά

Η αίτηση γίνεται αυτοπροσώπως (γονέας) ενώ η παραλαβή της γίνεται άμεσα από τον Δήμο και συγκεκριμένα από το Ληξιαρχείο (διεύθυνση). Τα απαραίτητα δικαιολογητικά παρατίθενται ως εξής:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Έντυπο Αίτησης ενδιαφερομένου (σε μορφή word, σε μορφή pdf)
  • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια παραμονής.
  • Βεβαίωση Ιερέα για την τέλεση του μυστηρίου.
  • Ύπαρξη Ληξιαρχικής πράξης γέννησης σε άλλο Ληξιαρχείο ημεδαπής

Αν έχει προηγηθεί ονοματοδοσία η βάπτιση προσδίδει θρήσκευμα και όχι όνομα.

Προθεσμία δήλωσης: Μέσα σε 90 ημέρες από την βάπτιση. Οι εκθέσεις ληξιαρχικών γεγονότων αφορούν γεγονότα των οποίων η αρχική ληξιαρχική πράξη δεν έχει πραγματοποιηθεί στο Ληξιαρχείο του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, αλλά σε οποιαδήποτε άλλο Ληξιαρχείο της ημεδαπής.

Πληροφορίες

Διεύθυνση: Λ. Αθηνών – Αλίαρτος

Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ

Τηλέφωνο:

Δημοτική Ενότητα Αλιάρτου: 22683-50215 (κα Νεοφωτίστου Ευαγγελία)

Δημοτική Ενότητα Θεσπιέων: 22683-50218 (κα Μαρία Άννα )

Fax: 22680-22.690

E-mail: