Εκθέσεις Ληξιαρχικών Πράξεων-Δήλωση Διαζυγίου

Γενικά

Η υποβολή της αίτησης γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε  με εξουσιοδότηση, ενώ η παραλαβή μπορεί να γίνει από το γραφείο Ληξιαρχείου του Δήμου (διεύθυνση) ή να σας αποσταλεί ταχυδρομικά. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά παρατίθενται ως εξής:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Έντυπο Αίτησης ενδιαφερομένου (σε μορφή word, σε μορφή pdf)
  • Θεωρημένο αντίγραφο δικαστικής απόφασης, που κατέστη αμετάκλητος (με τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το αμετάκλητο.
  • Σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου Ορθοδόξων Χριστιανών και Διαζευκτήριο της αρμόδιας Μητρόπολης.
  • Ύπαρξη Ληξιαρχικής πράξης γάμου σε άλλο Ληξιαρχείο της ημεδαπής.

Προθεσμία δήλωσης: Μέσα σε 30 ημέρες από την αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου.

Οι εκθέσεις ληξιαρχικών γεγονότων αφορούν γεγονότα των οποίων η αρχική ληξιαρχική πράξη δεν έχει πραγματοποιηθεί στο Ληξιαρχείο του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, αλλά σε οποιαδήποτε άλλο Ληξιαρχείο της ημεδαπής.

Πληροφορίες

Διεύθυνση: Λ. Αθηνών – Αλίαρτος

Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ

Τηλέφωνο:

Δημοτική Ενότητα Αλιάρτου: 22683-50215 (κα Νεοφωτίστου Ευαγγελία)

Δημοτική Ενότητα Θεσπιέων: 22683-50218 (κα Μαρία Άννα )

Fax: 22680-22.690

E-mail: