Εκθέσεις Ληξιαρχικών Πράξεων – Πράξη Ονοματοδοσίας Τέκνου

Γενικά

Η αίτηση γίνεται αυτοπροσώπως (γονέας) ενώ η παραλαβή της γίνεται άμεσα από τον Δήμο και συγκεκριμένα από το Ληξιαρχείο (διεύθυνση).

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Έντυπο αίτησης ενδιαφερομένου (σε μορφή word, σε μορφή pdf)
  • Απαιτείται παρουσία και των δύο γονέων με στοιχεία ταυτότητας ή μόνο του ενός με εξουσιοδότηση του άλλου γονέα.
  • Ύπαρξη Ληξιαρχικής πράξης γέννησης σε άλλο ληξιαρχείο
  • Να μην έχει προηγηθεί βάπτιση του τέκνου. Η δήλωση είναι αμετάκλητη.

Οι εκθέσεις ληξιαρχικών γεγονότων αφορούν γεγονότα των οποίων η αρχική ληξιαρχική πράξη δεν έχει πραγματοποιηθεί στο Ληξιαρχείο του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, αλλά σε οποιαδήποτε άλλο Ληξιαρχείο της ημεδαπής.

Πληροφορίες

Διεύθυνση: Λ. Αθηνών – Αλίαρτος

Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ

Τηλέφωνο:

Δημοτική Ενότητα Αλιάρτου: 22683-50215 (κα Νεοφωτίστου Ευαγγελία)

Δημοτική Ενότητα Θεσπιέων: 22683-50218 (κα Μαρία Άννα )

Fax: 22680-22.690

E-mail: